VVN

Veilig Verkeer Nederland is een landelijke  maatschappelijke organisatie die er naar streeft om zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid. 

KINDEREN EN VERKEER
Eén van de doelgroepen van VVN zijn kinderen. Door middel van verkeerseducatie is het doel kinderen leren zich in het verkeer veilig te gedragen. Het gaat er daarbij om dat ze de wettelijke verkeersregels kennen. Maar het resultaat van verkeerseducatie moet vooral zijn dat kinderen inzicht hebben in hoe
ze die regels in het verkeer toepassen en dat ze zich als voetganger, fietser of passagier ook daadwerkelijk veilig gedragen. 

Met verkeerseducatie worden kinderen zich bewust van het belang van veilig gedrag in het verkeer en ontwikkelen ze de uiterst belangrijke vaardigheden om zich veilig te kunnen
gedragen. Dit educatieproces geeft het beste resultaat als het toegepast wordt in alle groepen van de basisschool en als ouders erbij betrokken zijn. 

De kinderen worden dan,
letterlijk en figuurlijk, wegwijs gemaakt.